På første sal har Stevns Klint Verdensarvskontor til huse.

Stevns Klint Verdensarvskontor er bindeleddet mellem interessenterne bag verdensarven Stevns Klint. Kontoret sikrer blandt andet, at forvaltningsplanen bliver ført ud i livet, koordination mellem interessenter og opgaver, samt sørger for, at der sker fremdrift i udviklingen af området på en bæredygtig måde, så klintens værdier bevares.

Stevns Klint Verdensarvskontor driver blandt andet et partnerprogram, som skaber forbindelse og samarbejde mellem Stevns Klint og lokale virksomheder, organisationer og foreninger. Programmets mål er at skabe lokal bæredygtig udvikling og fortælle den fantastiske historie om asteroiden, der ramte Jorden og udryddede mere end halvdelen af alt liv for 66 mio. år siden. En dramatisk fortælling om massedøden fra rummet – og om, hvordan nye arter opstod af asken og pattedyrenes rige tog form. 

For yderligere information om Stevns Klint Verdensarv, besøg www.stevnsklint.com

Kontakt Stevns Klint Verdensarvskontor på:
Tlf: + 45 20 54 64 04
Mail: info@stevnsklint.org