Læs mere om husets historie her, og visionen for huset i nutid og fremtid her.