Ejendomsselskabet Realdania Byg A/S er et datterselskab af Realdania. Selskabets formål er at opbygge og formidle en samling af gode eksempler på byggestil og arkitektur fra forskellige tidsperioder og forskellige egne i Danmark.

Selskabet har to indsatsområder:
På den ene side investerer man i fredede og bevaringsværdige bygninger, som restaureres med respekt for ejendommens arkitektur og historie. På den anden side deltager Realdania Byg i nybyggeri, hvor der er fokus på udvikling og nyskabelse.
Ejendommene, som Realdania Byg køber, skal i bredeste forstand være “bevaringsværdige” – og det gælder, uanset om der er tale om en gammel fredet ejendom eller et nyopført byggeri.

Ejendommene skal have væsentlige arkitektoniske, kulturelle eller historiske kvaliteter, og typisk vil Realdania Byg kun gå ind projekter, som andre ikke kan løfte. En vigtig forudsætning for at investere i en ejendom er desuden, at der kan sikres et nutidigt anvendelsesformål og en fremtidig bæredygtig drift.

Når Realdania Byg investerer i en ejendom, sker det for at sikre, at kvaliteter, som ellers ville gå tabt, bliver bevaret eller udført og dermed bragt videre til eftertiden. Realdania Byg investerer således som udgangspunkt kun i en ejendom, når selskabet derved kan gøre en forskel i forhold til, hvad markedet ellers vil tilsige.

Læs mere her…