Tinghuset blev solgt af staten til Realdania Byg i 2011, og i 2013 blev det renoveret.

Renoveringen er sket i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen, så der er taget hensyn til det fredede hus historie og oprindelige udseende. Men bag de gamle mure gemmer sig i dag højteknologiske installationer, der afspejler Stevns Kommunes fremtidige vision for huset – og for kommunen.

Restaureringen har først og fremmest taget udgangspunkt i at vække husets oprindelige ånd og stemning til live igen. Uvedkommende lag er fjernet, og alle overflader yderst som inderst er gennemgået. Derudover er en senere tilkommen arrest blevet fjernet og det omkringliggende gårdrum lukket op, så det sammen med den bagvedliggende have nu indgår i byens eksisterende byrum. Derudover er huset blevet udstyret med moderne højteknologiske og energioptimerende løsninger.

Under renoveringen dukkede der til alles overraskelse et smukt dekoreret loft frem under et forsænket loft. Afdækning af loftet foranledigede sammenlægning af to rum, der oprindeligt har været ét rum, med det smukke loft.

Tinghuset skal demonstrere for lokalsamfundet og sekundært for gæster og turister, hvad moderne it-installationer, super bredbåndsforbindelser – og energibesparende teknologi kan præstere her i begyndelsen af det 21. århundrede. Tinghuset er forsynet med bredbånds-fiberteknologi, der sikrer superhurtige it-installationer, som bringer det gamle hus ind i det 21. århundrede.

Kommunen vil overordnet set benytte Tinghuset som et højteknologisk udstillings- og eventcenter for kulturbegivenheder, udstillinger og produktdemonstrationer i en form, som kun fantasien sætter grænser for. Konferencelokalet Tingsalen er en vigtig brik i den sammenhæng.

PassivSystems

PassivSystems har siden 2008 udviklet intelligente it-systemer, der er beregnet på at registrere og regulere energiforbruget til varme og vand i såvel private hjem som offentlige institutioner og virksomheder. Firmaets produkter er i stand til at registrere og tilpasse sig individuelt efter, hvordan folk lever i deres hjem, for eksempel hvor længe det varer at varme badevandet op til den perfekte temperatur. Systemet registrerer forbruget og forbrugsmønstret og det endda temperaturen udenfor, så energiforbruget hele tiden er tilpasset forholdene og det aktuelle vejr.