SEAS-NVE vil gerne inddrage forbrugerne i debatten om den grønne omstilling og mulighederne i fremtidens energisystem, fordi den grønne omstilling vil berøre alle, uanset om vi vil det eller ej. Derfor er SEAS-NVE med i Tinghuset.

Fremtiden betyder flere vindmøller, flere solceller, flere el-biler, flere varmepumper og flere el-apparater i husstandene. Det forventes at forholdet mellem produktion og forbrug vil være i ubalance på visse tidspunkter, hvorfor nytænkning sandsynligvis er nødvendig.

I Tinghuset har SEAS-NVE en installation, som beskriver hvordan elnettet fungerer og hvordan almindelige forbrugere kan bidrage til den grønne omstilling. Ved ændringer i vores forbrugsadfærd, og udviklingen af et smart energi system, kan vi være med til at holde energibalancen når produktion og forbrug af el øges.  Det fremtidige energi system kaldes for Smart Grid (Fremtidens intelligente Elsystem).

Du kan også se en lille udstilling af gamle andelsbeviser, kabler og elpærer, lavet i samarbejde med SEAS-NVE’s Elmuseum i Haslev.

Du kan læse mere om det intelligente elsystem på Energistyrelsen.dk eller på  Energinet.dk.