Tinghuset blev solgt af Staten til Realdania Byg i 2011, og i 2013 begyndte en gennemgribende renovering, hvor der ikke er sparet på noget.

Renoveringen er sket i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen, så der er taget udstrakt hensyn til det fredede hus historie og oprindelige udseende. Men bag de gamle mure gemmer sig nu højteknologiske installationer, der afspejler Stevns Kommunes vision for huset – og for kommunen.

Tinghuset skal demonstrere for lokalsamfundet og sekundært for gæster og turister, hvad moderne it-installationer, super bredbåndsforbindelser – og energibesparende teknologi kan præstere her i begyndelsen af det 21. århundrede.

Tinghuset er forsynet med bredbånds-fiberteknologi, der sikrer superhurtige it-installationer, som bringer det gamle hus ind i det 21. århundrede.

I den gamle retssal er der indrettet et mødelokale og konferencesal, udstyret med store skærme og videokameraer, der er meget lette at benytte. På den måde kan der holdes møder og konferencer med deltagelse af personer, der befinder sig på den anden side af kloden. Kvaliteten er den bedst tilgængelige, der kan skaffes.

Kommunen vil overordnet set benytte mødesalen i Tinghuset som et højteknologisk udstillings- og eventcenter for kulturbegivenheder, udstillinger, konferencer, møder og produktdemonstrationer – det hele i en form, som kun fantasien sætter grænser for.

Beboere i Tinghuset

Oversigtskort over Tinghuset